Privacybeleid

 

1. Informatie aan de gebruiker
"HOLIDAY CLUB CANARIAS VERKOOP & MARKETING SLU” (Angry Birds Activity Park), hierna VERANTWOORDELIJK, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker en deelt hem mee dat deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, de Europese verordening EU 2016 / 679 van 27 april 2016 (RGPD). Organische wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten LOPGDD en de internetwet, LSSICE, dienstenwet van de informatiemaatschappij en elektronische handel. Wet 34/2002 van 11 juli, waarvoor de volgende behandelingsinformatie wordt verstrekt:

Doel van de behandeling: het onderhouden van een commerciële relatie met de Gebruiker. De geplande operaties om de behandeling uit te voeren zijn:
Het verzenden van commerciële reclamecommunicatie per e-mail, sms, mms, sociale gemeenschappen of andere elektronische of fysieke middelen, nu of in de toekomst, die het mogelijk maken om commerciële communicatie uit te voeren. Deze mededelingen worden gedaan door de VERANTWOORDELIJKE en hebben betrekking op hun producten en diensten, of op hun medewerkers of leveranciers waarmee ze een promotieovereenkomst hebben gesloten. In dit geval zullen derden nooit toegang hebben tot persoonsgegevens. Uitvoeren van statistische onderzoeken. Verwerk bestellingen, schattingen, verzoeken of elk soort verzoek dat door de gebruiker wordt gedaan via een van de contactformulieren die aan hem beschikbaar worden gesteld. Stuur de nieuwsbrief op de website door.

Wettelijke basis: RGPD: 6.1.a) De belanghebbende geeft toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Criteria voor gegevensbehoud: ze worden niet langer bewaard dan nodig is om het einde van de behandeling te behouden en wanneer het voor dat doel niet langer nodig is, worden ze verwijderd met adequate veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de vernietiging te garanderen daarvan.

Mededeling van de gegevens: de gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens wettelijke verplichting.

Rechten die de Gebruiker helpen:
– Recht om toestemming te allen tijde in te trekken.
– Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en de beperking van of verzet tegen de behandeling ervan.
– Recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit (https://www.aepd.es/regntación/derechos/index.html) als u van mening bent dat de behandeling niet in overeenstemming is met de huidige regelgeving. www.agpd.es. Calle Jorge Juan 6, 28001. Madrid.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen: zie punt 5

2. Sectie "Contact"
In het gedeelte "Contact" is er een formulier dat de mogelijkheid biedt om een ​​bericht, vraag of vraag te sturen naar Angry Birds Activity Park.
Indien geïnteresseerden bovendien informatie over nieuws en acties willen ontvangen”, kunnen zij zich aanmelden voor een gratis nieuwskanaal (nieuwsbrief) op WhatsApp.

Doel van de behandeling:
a) Het verzenden door de belanghebbende van berichten, vragen of twijfels.
b) Het opnemen van de geïnteresseerde in de mailinglijst van de nieuwsbrief.
c) Profielanalyse: Om u producten en diensten te kunnen aanbieden die aansluiten bij uw interesses en om onze dienstverlening te verbeteren, stellen wij op basis van de verstrekte informatie en via statistische procedures een commercieel profiel op. Als resultaat van dit statistische onderzoek kunnen we profielanalyses uitvoeren en kunnen er meer gepersonaliseerde marketingcommunicaties naar u worden gestuurd, afhankelijk van uw voorkeuren. De volgende gegevens die hieronder worden beschreven, die persoonlijk zijn verstrekt of die kunnen zijn gegenereerd tijdens het gebruik van de producten en diensten van “Angry Birds Activity Park” kunnen worden verwerkt in de profielen die over de cliënt worden opgesteld: gegevens contactgegevens (zoals naam, adres, DNI/NIE, e-mail, mobiele telefoon); aanvullende informatie (zoals het favoriete hotel, de meest gebruikte of hobby's); gebruikersidentificatiegegevens (zoals klantnummer of contractnummer); klantgeschiedenis (zoals ontvangst van aanbiedingen, accommodatiegegevens, voorkeuren); gegevens van apps, sweepstakes, prijsvragen, websites, bestemmingspagina's of sociale netwerken. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen.

Wettelijke basis: RGPD: 6.1.a) De belanghebbende geeft toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Criteria voor gegevensbehoud: ze worden niet langer bewaard dan nodig is om het einde van de behandeling te behouden en in elk geval worden de gegevens verwijderd wanneer de belanghebbende verzoekt om zich af te melden voor de nieuwsbrief of om verwijdering van zijn gegevens .

Actualisering van de gegevens: in het geval van een wijziging in uw gegevens, gelieve ons zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat uw gegevens naar behoren bijgewerkt blijven.

Mededeling van de gegevens: de gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens wettelijke verplichting.

Rechten die de Gebruiker helpen:
– Recht om toestemming te allen tijde in te trekken.
– Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en de beperking van of verzet tegen de behandeling ervan.
– Recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit (https://www.aepd.es/regntación/derechos/index.html) als u van mening bent dat de behandeling niet in overeenstemming is met de huidige regelgeving. www.agpd.es. Calle Jorge Juan 6, 28001. Madrid.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen: zie punt 5

3. “Reserveer nu” sectie
Onder het kopje 'Nu reserveren' vindt u de mogelijkheden om parkkaarten, jaarpassen, cadeaubonnen en verjaardagsfeestjes te reserveren. Ook voor het uitvoeren van profielanalyses wordt toestemming gevraagd.

Doel van de behandeling:
a) Het verzenden van een verzoek tot reservering door de belanghebbende.
b) In geval van toestemming, het opnemen van de geïnteresseerde in de nieuwsbrief-mailinglijst.
c) Profielanalyse: Om u producten en diensten te kunnen aanbieden die aansluiten bij uw interesses en om onze dienstverlening te verbeteren, stellen wij op basis van de verstrekte informatie en via statistische procedures een commercieel profiel op. Als resultaat van dit statistische onderzoek kunnen we profielanalyses uitvoeren en kunnen er meer gepersonaliseerde marketingcommunicaties naar u worden gestuurd, afhankelijk van uw voorkeuren. De volgende gegevens die hieronder worden beschreven, die persoonlijk zijn verstrekt of die kunnen zijn gegenereerd tijdens het gebruik van de producten en diensten van “Angry Birds Activity Park”, kunnen worden verwerkt in de profielen die over de cliënt worden opgesteld: contactgegevens (zoals naam, adres, ID, e-mail, mobiele telefoon); aanvullende informatie (zoals het favoriete hotel, de meest gebruikte of hobby's); gebruikersidentificatiegegevens (zoals klantnummer of contractnummer); klantgeschiedenis (zoals ontvangst van aanbiedingen, accommodatiegegevens, voorkeuren); gegevens van apps, sweepstakes, prijsvragen, websites, bestemmingspagina's of sociale netwerken. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen.

Rechtsgrond: RGPD: 6.1.b) Behandeling noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is of voor de toepassing op verzoek van laatstgenoemde van precontractuele maatregelen. RGPD: 6.1.a) De belanghebbende geeft toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Criteria voor gegevensbehoud: ze worden niet langer bewaard dan nodig is om het einde van de behandeling te behouden en in elk geval worden de gegevens verwijderd wanneer de belanghebbende verzoekt om zich af te melden voor de nieuwsbrief of om verwijdering van zijn gegevens .

Actualisering van de gegevens: In het geval van een wijziging van uw gegevens, gelieve ons zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat uw gegevens naar behoren bijgewerkt blijven.

Mededeling van de gegevens: De gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens wettelijke verplichting.

Rechten die de Gebruiker helpen:
– Recht om toestemming te allen tijde in te trekken.
– Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en de beperking van of verzet tegen de behandeling ervan. Recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit (https://www.aepd.es/regntación/derechos/index.html) als u van mening bent dat de behandeling niet in overeenstemming is met de huidige regelgeving. www.agpd.es. Calle Jorge Juan 6, 28001. Madrid.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen: zie punt 5

4. "Doe mee met WhatsApp" tabblad.
Abonneer u via het tabblad "Abonneren" op ons gratis nieuwskanaal (nieuwsbrief).

Einde behandeling: Abonnement op de gratis nieuwszender.

Rechtsgrond: RGPD: 6.1.a) De belanghebbende geeft toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

Criteria voor gegevensbehoud: ze worden bewaard als er een wederzijds belang is om het abonnement op de nieuwsbrief te behouden.

Mededeling van de gegevens: De gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens wettelijke verplichting.

Rechten die de Gebruiker helpen:
– Recht om toestemming te allen tijde in te trekken.
– Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en de beperking van of verzet tegen de behandeling ervan.
– Recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit (https://www.aepd.es/regntación/derechos/index.html) als u van mening bent dat de behandeling niet in overeenstemming is met de huidige regelgeving. www.agpd.es. Calle Jorge Juan 6, 28001. Madrid.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen: zie punt 5

5. Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:
"HOLIDAY CLUB CANARIAS SALES & MARKETING SLU” met adres Avda. Ministra Anna Lindh 1, 35130 Mogán, Las Palmas de Gran Canaria, Spanje, of per e-mail: info@activityparkcanarias.com

6. Koppelingen naar "Sociale netwerken".
De links die de website doorverwijzen naar de verschillende sociale netwerkprofielen zoals Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. die behoren tot “HOLIDAY CLUB CANARIAS SALES & MARKETING SLU” Ze zijn zo ontworpen dat gebruikers er rechtstreeks toegang toe hebben en zo kunnen communiceren, meningen, ideeën en andere opmerkingen kunnen uiten met betrekking tot de entiteit, haar diensten of producten. de entiteit “HOLIDAY CLUB CANARIAS SALES & MARKETING SLU” Het is niet verantwoordelijk voor de opmerkingen, foto's of video's gepubliceerd door de gebruikersgemeenschap, hoewel het ongepaste of ongepaste opmerkingen, foto's of video's kan veto uitspreken, verwijderen of verwijderen. Elke verantwoordelijkheid over de verschillende sociale mediaplatforms, zie hun eigen privacybeleid.

7. Verplicht of facultatief karakter van de door de gebruiker verstrekte informatie
Door de overeenkomstige vakjes aan te vinken en gegevens in te voeren in de velden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of gepresenteerd in downloadformulieren, accepteren de gebruikers uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig dat hun gegevens nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen, door de provider, waarbij het opnemen van gegevens in de overige velden vrijwillig is. De Gebruiker garandeert dat de aan de VERANTWOORDELIJKE verstrekte persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het meedelen van elke wijziging ervan. De VERANTWOORDELIJKE informeert en garandeert gebruikers uitdrukkelijk dat hun persoonlijke gegevens in geen geval zullen worden overgedragen aan derden, en dat wanneer ze een soort overdracht van persoonlijke gegevens uitvoeren, de uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de gebruikers zal worden gevraagd in voorschot. Alle via de website gevraagde gegevens zijn verplicht aangezien ze noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening aan de Gebruiker. Als niet alle gegevens worden verstrekt, is het niet gegarandeerd dat de verstrekte informatie en diensten volledig op uw behoeften zijn afgestemd.

8. Beveiligingsmaatregelen
Dat in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de VERANTWOORDELIJKE zich houdt aan alle bepalingen van de GDPR- en LOPGDDD-voorschriften voor de behandeling van de persoonlijke gegevens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, en duidelijk met de principes beschreven in het artikel 5 van de AVG en in artikel 4 van de LOPGDDD, waardoor zij op een rechtmatige, loyale en transparante manier worden behandeld in relatie tot de belanghebbende en adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden behandeld. De VERANTWOORDELIJKE garandeert dat hij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft geïmplementeerd om de veiligheidsmaatregelen toe te passen die zijn vastgesteld door de AVG en de LOPGDDD om de rechten en vrijheden van de gebruikers te beschermen en de juiste informatie heeft verstrekt zodat zij deze kunnen uitoefenen.

9. Koppelingen.
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website van https://www.activityparkcanarias.com en het is niet gegarandeerd in de toegang via links naar deze site, noch naar de links van deze site met andere websites.

10. Inhoud van de WEB.
De gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden, zelfs het dumpen van de inhoud op welk medium dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van “HOLIDAY CLUB CANARIAS VERKOOP & MARKETING SLU”.